News

Hayley ร่วมประท้วงในสัปดาห์ต่อต้านการละเมิดทางเพศบนท้องถนนหรือ Anti Street Harassment Week

ถึงแม้จะมีพิษโควิด แต่ที่อเมริกาก็ยังคงมีการเดินประท้วงเพื่อต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศบนท้องถนน ถือเป็นสัปดาห์ International Anti Street Harassment

โดย Hayley Williams เองได้ร่วมเดินขบวนและแชร์โพสต์บน Instagram และ Twitter

โดยเธอกล่าวว่า 85 เปอร์เซ็นของผู้หญิง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ (รวมทั้งการละเมิดทางวาจา) ตั้งแต่อายุแปดขวบ และเธอยังกล่าวว่าเรื่องนี้ส่งผมกับกลุ่ม LGBTQ+ และผู้คนที่ทุพลภาพโดยตรง

https://twitter.com/yelyahwilliams/status/1381258342027423753?s=20
https://twitter.com/yelyahwilliams/status/1381258801672810496?s=20

สิ่งเหล่านี้ทำให้เหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดต้องคิดว่าจะต้องแต่งตัวอย่างไรบนท้องถนน เมื่อออกไปนอกบ้าน หรือว่าควรจะหลบเลี่ยงถนนเส้นไหนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ นอกจากนั้นการล่วงละเมิดบนท้องถนนยังนำพาไปสู่อาชญากรรมบนท้องถนนอีกด้วย

นอกจากนั้นทวิตเตอร์ยังร้อนเป็นไฟเมื่อมีชาวเน็ตแขวะ Hayley โดยกล่าวหาว่าเธอออกมาพูดถึงเรื่องนี้เพียงเพราะต้องการกระแส เธอจึงประกาศว่าเธอยอมเสียฐานแฟนเพลง ถ้าแฟนเพลงของเธอเป็นพวก เหยียดเพศ และสามารถอันฟอลโลว์เธอได้เลย…

https://twitter.com/yelyahwilliams/status/1381283441388482566?s=20

paramorebkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.